Om praktikerprojekt

Inom ramen för FoU-Nordvästs verksamhet finns det möjlighet för Dig som socialarbetare att under tre månader ägna Dig åt en mindre forsknings- eller utvärderingsuppgift.

Om Du har en fråga som du är intresserad av att undersöka närmare och tror att FoU-enheten kan vara till hjälp kan Du göra på följande sätt:

Läs mer

Exempel på praktikerprojekt

Henrik Forsner, socialsekreterare i Järfälla, skrev 2012 en rapport om dem som ombesöker socialtjänsten för att ansöka om ekonomiskt bistånd.

pil Igen och igen… – en rapport om socialtjänstens ombesökare pdf

 

 

Läs mer

Rapporter från praktikerprojekt

2015

pil Ung vuxen inom socialtjänsten. Vad är problemet? En aktstudie om unga vuxna inom Sollentuna socialtjänst. Klara Eck, praktikerrapport

 

2014

pil En översikt över missbruksvården i Nordvästkommunerna med fokus på unga vuxna med cannabismissbruk. Maria Andersson, praktikerrapport

 

Läs mer

 

Kontakta oss

Besöksadress:
FoU-Nordväst

Oppegårdsstråket 12
191 86 SOLLENTUNA

Postadress:
FoU-Nordväst Sollentuna kommun
191 86 SOLLENTUNA

FoU-chef:
Gunilla Avby
Phd i pedagogik
Tel: 08-579 210 24