Barn, unga och familj

2017

pil Resultat från systematisk uppföljning av barns upplevelser i familjehemsvård – exemplet UBU-F. Ylva Spånberger Weitz, Anna Svennblad & Henrik Karlsson, rapport 2017:2.

 

2016

pil Föräldraskap på avstånd – om socialtjänstens stöd till familjehemsplacerade barns föräldrar. Ylva Spånberger Weitz, forskningsrapport 2016:3.

pil Barn i fattiga familjer – risk och sårbarhetsfaktorer samt skyddande faktorer. Siv-Britt Björktomta & Lisbeth Eriksson, forskningsrapport 2016:2.

Läs mer

Försörjningsstöd och arbetsmarknad

2016

pil Arbetsbelastning inom ekonomiskt bistånd. Henrik Karlsson, Rapport 2016:3

pil Barn i fattiga familjer – risk- och sårbarhetsfaktorer samt skyddande faktorer. Siv-Britt Björktomta & Lisbeth Eriksson, Forskningsrapport 2016:2

 

2014

pil När arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden – Vad gör kommunerna då? Krysmyntha Sjödin & Sven Trygged, Arbetsmarknadsrapport

 

Läs mer

Socialt arbete – övrigt

2016

pil Socialt arbete – i rörelse. Anders Arnsvik & Siv-Britt Björktomta, Forskningsrapport 2016:4

 

2015

pil ”Leva ett så normalt liv som möjligt. Det är där hjälpen ska sättas in”. En brukarundersökning om sex stockholmskommuners arbete mot våld i nära relationer. Ann-Charlotte Münger, Forskningsrapport 2015:1

pil Socionomers yrkesval. Lisbeth Eriksson, Christer Cederlund

pil Hur ny kunskap kan komma till bättre användning inom socialtjänsten – implementeringsprocessen är viktig! Christina B. Embretsen, rapport 2015:1

 

Läs mer

Uppföljningssamordning

2015

pil ASI-intervjun ur ett klientperspektiv – ”Mitt liv fick plats i intervjun”. Anders Arnsvik & Martin Åberg, FoU-rapport

 

2013

pil Uppföljning i Nordväst – erfarenheter hittills. Anders Arnsvik & Martin Åberg, arbetsrapport

 

Läs mer

Nyhetsbrev

Här hittar du våra Nyhetsbrev.

 

Senaste nyhetsbrevet:

pil Nyhetsbrev nr 1 2017 pdf

Om lokala utvecklingsarbeten i nordvästkommunerna.

 

Tidigare nyhetsbrev:

Läs mer

Studentarbeten

Här finns C-uppsatser samt fältrapporter som skrivits med handledning av FoU-Nordväst.

Läs mer

Länkar

Länkar uppdelade på verksamhetsområde.

Läs mer

 

Kontakta oss

Besöksadress:
FoU-Nordväst

Oppegårdsstråket 12
191 86 SOLLENTUNA

Postadress:
FoU-Nordväst Sollentuna kommun
191 86 SOLLENTUNA

FoU-chef:
Gunilla Avby
Phd i pedagogik
Tel: 08-579 210 24