Socionomdagen i nordväst 2019

Evenemang

Socionomdagen i nordväst arrangeras årligen av FoU Nordväst i syfte att sprida erfarenheter och goda exempel från praktiken. Konceptet är en heldag på Sollentuna Bio med program som löper parallellt i två salonger. Här ges praktiker i nordväst möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter av pågående utvecklingsprojekt. Andra presentatörer kan vara forskare, aktuella personer (t.ex. författare) och särskilt inbjudna personer från myndigheter.

Socionomdagen i nordväst brukar locka ca. 300 personer och det är en dag full av nätverkande, kunskapsutbyte, inspirerande presentationer och inte minst bio-popcorn!

Evenemanget är kostnadsfritt och ingen föranmälan behövs. Kom när det passar!

Arbetar du i någon av nordvästkommunerna och har något spännande att presentera? Hör av dig!


 


Kontaktperson

Martin Åberg

Utredare


Datum

19 november 2019

Plats

Sollentuna Bio

Tid

9:00 - 16:00