_Baharan Kazemi

Forsknings- och utvecklingsledare

Kontakt

  • 08-579 224 29
  • baharan.kazemi@sollentuna.se


Forsknings- och utvecklingsledare

Jag är socionom och disputerade i socialt arbete 2021 med en avhandling om svensk lagstiftning riktad mot ensamkommande barn och unga. Jag har varit anställd som forsknings- och utvecklingsledare på FoU-Nordväst sedan 2020. I min tjänst fokuserar jag på området barn och familj.

 

Bland de senaste projekten jag varit involverad i finns följande:

Rapporten om placerade barn och ungas tillgång till hälso- sjuk- och tandvård i Stockholms län.

Brukarundersökning gällande delaktighet hos placerade barn och ungdomar i Solna Stad.

Uppföljning av insatsen Extravuxen på uppdrag av föreningen Maskrosbarn.

 

Mina pågående projekt är:

Uppföljning av initiativet Dialog utan Dom, Familjerättsbyrån

Implementeringsprogram gällande placerade barns hälsa

 

Jag är tjänstledig på halvtid och arbetar då som lektor på Uppsala Universitet (CESAR), där jag framförallt undervisar på socionomprogrammet.