_Baharan Kazemi

Forsknings- och utvecklingsledare

Kontakt

  • 08-579 224 29
  • baharan.kazemi@sollentuna.se


Forsknings- och utvecklingsledare

Jag är socionom och har jobbat som handläggare i socialtjänst, främst med barn- och ungdomsärenden. Sedan 2015 är jag doktorand vid Göteborgs Universitet där jag skriver en avhandling om policy inriktad på ensamkommande barn och unga. Min tjänst på FoU Nordväst är på 50% och just nu ska jag tillsammans med en kollega genomföra en studie om placerade barn och ungas tillgång till hälso- och sjukvård.