_Emy Bäcklin

Forsknings- och utvecklingsledare

Kontakt
  • emy.backlin@sollentuna.se


 

Publikationer:

Bäcklin, E. (2021). Supporting Masculinities: Wounded Healing and Masculinity in Peer Support Organizations for People with Experiences of Criminality and Substance Abuse. Victims & Offendershttps://doi.org/10.1080/15564886.2021.1974993

Bäcklin, E., Carlsson, C., & Pettersson, T. (2013). Maskuliniteter som livsloppsprocesser: Våld i genusteoretisk belysning. I Unga och våld: En analys av maskulinitet och förebyggande verksamhet (pp. 132–175). Myndigheten för Civil- och Ungdomsfrågor.