_Emy Bäcklin

Forsknings- och utvecklingsledare

Kontakt
  • emy.backlin@sollentuna.se


Jag är kriminolog och adjunkt vid högskolan i Gävle. På FoU Nordväst jobbar jag med ett projekt som kartlägger Stockholms kommuners och stadsdelars insatser för personer som utövat våld i nära relation. Projektet görs på uppdrag av Länsstyrelsen Stockholm och StorSthlm.