_Emy Bäcklin

Forsknings- och utvecklingsledare

Kontakt
  • emy.backlin@sollentuna.se


Om Emy

Jag är kriminolog och anställd som forsknings- och utvecklingsledare på FoU Nordväst sedan mars 2022. Här kommer jag bland annat att jobba med ett projekt som ska kartlägga och utveckla ägarkommunernas arbete med att förhindra nyrekrytering och att stötta avhoppare. Detta kombinerar jag med att undervisa på utredningskriminologiprogrammet vid Högskolan i Gävle där jag varit anställd sedan 2019.

Parallellt är jag doktorand på Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet där jag skriver en avhandling om kamratstöd (peer support/peer mentoring) för personer med erfarenhet av kriminalitet och missbruk. Jag har till exempel tittat på kamratstöd ur ett maskulinitetsperspektiv och håller just nu på med en studie om feministisk organisering i den ideella organisationen KRIS (Kriminellas Revansch i Samhället).

 

Publikationer:

Bäcklin, E. (2021). Supporting Masculinities: Wounded Healing and Masculinity in Peer Support Organizations for People with Experiences of Criminality and Substance Abuse. Victims & Offendershttps://doi.org/10.1080/15564886.2021.1974993

Bäcklin, E., Carlsson, C., & Pettersson, T. (2013). Maskuliniteter som livsloppsprocesser: Våld i genusteoretisk belysning. I Unga och våld: En analys av maskulinitet och förebyggande verksamhet (pp. 132–175). Myndigheten för Civil- och Ungdomsfrågor.