_Katarina Lundmark

medforskare

Kontakt
  • katarina.lundmark@sigtuna.se


Om mig

Jag är socionom sedan 2001 och kommer under 2022 arbeta 20 % som medforskare på FoU. Jag kommer tillsammans med Anna Gärdegård sammanställa, analysera och återkoppla data från ASI och UBÅT. ASI och UBÅT är utrednings och uppföljningsverktyg inom missbruksområdet. Det vi ska titta på är om externa placeringar gällande missbruksvård leder till någon förbättring hos klienterna och om det är möjligt att identifiera ifall det är någon insats/åtgärd eller ställe som är bättre eller sämre. När jag inte är på FoU Nordväst så arbetar jag som samordnare på Enheten för missbruk och våld nära relation i Sigtuna kommun, där jag har ansvar för missbruksgruppen. Jag har tidigare i min karriär arbetat som socialsekreterare inom missbruk, socialpsykiatri, ekonomiskt bistånd samt barn och ungdom.

Jag tycker det ska bli intressant, spännande och roligt att, med hjälp av FoU, få möjlighet att titta lite närmare på vår målgrupp och våra insatser.