_Kristina Engwall

Forskare & FoU-chef

Kontakt

  • + 46 8 579 210 24
  • kristina.engwall@sollentuna.se


Forskare & FoU-chef

Jag är docent i historia och arbetar som chef på FoU Nordväst. De senaste tio åren har jag huvudsakligen forskat om funktionshinder, men också om barn och familj. Jag har lång FoU-erfarenhet och har skrivit flera FoU-rapporter men har också arbetat mycket med seminarier, work-shops och föreläsningar för socialtjänstens medarbetare.

Jag har tidigare arbetat som forskare på Institutet för Framtidsstudier där jag främst forskade om barn och familjeformer. Några gånger per termin brukar jag föreläsa för socionomstudenter. Då berättar jag alltid om vilken nytta de kan ha av FoU-verksamhet i ett framtida yrkesliv.

 


FoU-rapporter:

Engwall, Kristina och Lill Hultman (2019) Korttidsvistelse LSS – hur hanteras barnperspektivet?. Rapport 170/19, Handen: FoU Södertörn. https://fou-sodertorn.se/wp-content/uploads/2019/06/Rapport-nr-170.pdf

Bergman, Ann-Sofie; Christina Sandahl, Carina Mellberg, Kristina Engwall, Per Carlson  Bedömningsstöd för familjehemsplacerade barns umgänge: En utvärdering ur socialarbetares perspektiv.160/18. Tumba: FoU Södertörn https://fou-sodertorn.se/wp-content/uploads/2018/01/Rapport-nr-160-1.pdf

Andersson, Gunnel, Tomas Bons, Åsa Bringlöv, Kristina Engwall och Francesca Östberg (2017) Samverkan för barn med funktionsnedsättning i socialt utsatta familjer, Rapport 154/17.Tumba: FoU Södertörn. https://fou-sodertorn.se/wp-content/uploads/2018/04/Rapport-nr-154.pdf

 

Vetenskapliga artiklar:

Engwall, Kristina (2018) ”Varför bo tillsammans? Argument från föräldrar som lever med sina vuxna barn med intellektuell funktionsnedsättning”. Socialmedicinsk tidskrift  95(1), 16-22.

Engwall, Kristina (2018) “Why live together? The stories of co-living parents and adult children with intellectual disabilities”, Nordic Social Work Research. 9(2):118-130.

Engwall, Kristina, Francesca Östberg, Gunnel Andersson, Tomas Bons & Åsa Bringlöv (2018) “Children with disabilities in Swedish child welfare – a differentiating and disabling practice”, European Journal of Social Workhttps://doi.org/10.1080/13691457.2018.1461073