_Kristina Jerre

Forskare

Kontakt
  • kristina.jerre@sollentuna.se


Om Kristina

Jag är kriminolog och lektor vid högskolan i Gävle. Under 2023 kommer jag arbeta deltid på FoU Nordväst med ett projekt om hur kommunerna arbetar med att ge stöd och behandling till personer som utövat våld i nära relation. Projektet görs på uppdrag av Länsstyrelsen Stockholm och StorSthlm. Under min tid som utredare på Brottsförebyggande rådet (Brå) arbetade jag med flera projekt som på olika sätt tangerade området ”våld i nära relationer”,  då kopplat till lagstiftningsfrågor och polisiära arbetssätt. Jag ser mycket fram emot att få lära mig mer om socialtjänstens arbete på detta område. Och min förhoppning är att vi i detta projekt ska ta fram kunskap som på sikt bidrar till att skapa ännu bättre förutsättningar för socialtjänsten att göra skillnad.