_Omar Ahmed

forskare

Kontakt
  • omar.ahmed@sollentuna.se
  • 08-579 225 12


Jag är socionom och fil. dr. i socialpolitik. Jag har mångårig yrkeserfarenhet inom socialtjänsten och har arbetat främst med försörjningsstöd och ensamkommande barn.

Jag arbetar deltid som forskare på FoU Nordväst. Som forskare följer och utvärderar jag implementeringen av Hembesöksprogrammet vid familjecentralen i Sollentuna. Jag arbetar också som handledare/koordinator på Fältstation Botkyrka (som bedrivs av Avdelningen för Socialt Arbete, Mittuniversitet). På Fältstation Botkyrka handleder och stödjer jag socionomstuderande praktikanter från Mittuniversitet under deras VFU-utbildning/praktik i Fittja, Botkyrka. Mycket av arbetet går också ut på att samverka med Fältstationens samarbetspartners i Botkyrka.