_Shilan Nazari

Forsknings- och utvecklingsledare

Kontakt
  • shilan.nazari@sollentuna.se
  • 08-579 212 11


Om Shilan

Jag är socionom och har genom åren arbetat inom statlig, kommunal och regional verksamhet, där jag har haft olika funktioner. Jag har kunskap och erfarenhet av hur olika samhällsaktörer fungerar och samverkar och har en vana av att driva processer på individ- och strukturnivå. Mina fokusområden är arbetsmarknadsfrågor, integrationsfrågor, förebyggande arbete samt myndighetsutövning.

På senare år har jag främst arbetat med förebyggande arbete som projektledare inom socialtjänsten i Järva. Utöver det har jag arbetat som adjungerad lärare på socionomprogrammet vid Stockholms universitet. På FoU Nordväst kommer jag främst att arbeta med projekt som rör det förebyggande arbetet, hembesöksprogram samt utvärdera en modell för förbättrad samverkan mellan skola, socialtjänst och regionen.