_Sofi From

utredare

Kontakt
  • 08-579 211 03
  • sofi.from@sollentuna.se


Regional utvecklingsledare & BBIC-samordnare

Jag är socionom och arbetar som utredare på FoU Nordväst sedan 2017. Dessförinnan har jag arbetat i olika funktioner inom den sociala barn-och ungdomsvården, senast i Sollentuna kommun. Mina arbetsuppgifter är utrednings- och utvecklingsarbete inom området IFO med särskilt fokus på barn-och unga (BoU). I min tjänst ingår uppdraget som BBIC-samordnare för nordvästra Stockholm och jag samordnar introduktionsutbildningen för socialsekreterare inom BoU. Jag ingår även i BoU nätverket för de regionala samverkans- och stödstrukturerna, RSS.