_Tore Svendsen

utredare

Kontakt
  • tore.svendsen@sollentuna.se


Min huvudarbetsplats har i snart 20 år varit Institutionen för Socialt Arbete vid Stockholms Universitet. För mig som socionom har kopplingen mellan teori och praktik alltid varit intressant och då jag 2009 av min arbetsgivare fick möjligheten att förlägga 30 % av min arbetstid vid universitetet till FoU Nordväst, tackade jag självklart ja. Något jag aldrig ångrat. Mina akademiska kunskaper har varit till nytta i jobbet här och de erfarenheter jag fått genom att få tillgång till praktiska erfarenheter från åtta nordvästkommuner har bidragit till att jag blivit en bättre lärare för socionomstudenter.

Jag har skrivit om social barnavård, försörjningsstöd och trygghetsarbete. Jag har dessutom varit mycket intresserad av att utveckla samverkansarbetet mellan Stockholms Universitet och våra kommuner genom våra fältstudenters medverkan i det lokala utvecklingsarbetet.