_Ylva Weitz

forskare

Kontakt
  • 08-579 214 53
  • ylva.spanberger.weitz@sollentuna.se


Kontaktperson för barn, unga & familj

Jag är socionom och fil.dr. i socialt arbete. Mitt forskningsområde är barn och ungdomar i samhällsvård samt skolsocialt arbete, med särskilt fokus på ungas egna erfarenheter och livsberättelser. Jag arbetar på FoU Nordväst sedan juni 2013. Som FoU-forskare medverkar jag bland annat i olika forskningsprojekt, framförallt kring barn, ungdomar och familj. En viktig del i mitt arbete är också att på olika sätt främja och utveckla kunskapsutbytet mellan forskning och praktik samt tillvarata och integrera olika kunskapsperspektiv kring det sociala arbetets praktik. Vid sidan av min anställning på FoU arbetar jag även som universitetslektor på socionomutbildningen vid Stockholms Universitet. Under 2019-2021 är jag delvis tjänstledig från mina ordinarie arbetsuppgifter på FoU Nordväst för att arbeta med ett forskningsprojekt finansierat av Forte. Detta arbete är nära knutet till projektet Soc för unga.

 

 

 


Spånberger Weitz (2011) Ungas erfarenheter av skola, samhällsvård och vuxenblivande. En studie av fem livsberättelser (akademisk avhandling, Stockholms Universitet). Länk till avhandlingen i fulltext