Dokumentation från seminarier, workshops m.m.

Dokumentation från FoU-evenemang och publikationer från uppföljningssamordningsuppdraget

Socionomdagen i nordväst 2018 - dokumentation

Här hittar du presentationerna som hölls på Socionomdagen i nordväst 2018.

Läs mer

Dokumentation - seminarier, konferenser m.m.

Här hittar du presentationer och workshopmaterial m.m.

Läs mer

Uppföljningssamordning

Publikationer från uppföljningssamordningsuppdraget

Läs mer