Publikationer

Barn, unga & familj
Tonåringar som inte kan bo hemma

I den här rapporten presenteras en utvärdering av Jourhemspoolen
i Solna, en för fyra av Stockholms nordvästkommuner – Ekerö,
Järfälla, Sollentuna och Solna – gemensam verksamhet. Jourhemspoolen
tillkom som ett projekt 1988 för att effektivisera utnyttjandet
av kommunernas jourhem och för att förbättra kvaliteten i vårdformen.
Under år 2000 blev verksamheten reguljär och 2006 byggs
poolen ut med ytterligare tre nordvästkommuner. Jourhemspoolen
är en placeringsform avsedd för barn, ungdomar och gemensamma
barn/föräldraplaceringar.