IFO-övergripande uppdrag

Socialtjänsten under Coronakrisen

Coronakrisen påverkar socialtjänstens arbete, anställda och brukare på många olika sätt. Nya problem som tidigare inte funnits dyker upp, frånvaron är hög och social distansering ställer upp hinder. FoU Nordväst dokumenterar dessa hinder, utmaningar och innovationer.

Läs mer

Socionomdagen i nordväst

Socionomdagen i nordväst arrangeras av FoU Nordväst i syfte att sprida erfarenheter och goda exempel från praktiken. Praktiker ges möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter av pågående utvecklingsprojekt samt medverkade forskare och särskilt inbjudna från myndigheter.

Läs mer

MI i nordvästkommunerna

På denna sida har vi samlat länkar till webbplatser, inspelade föreläsningar och användbara dokument om MI som riktar sig framför allt till MI coacher men även andra intresserade.

Läs mer

Nytta med evidens

Hur gör evidens nytta för brukare? Ett forskningsprojekt som finansieras av FORTE och drivs av FOU nu, FoU Nordväst, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Karolinska Institutet åren 2019-2021.

Läs mer

Fältkurs för blivande socionomer

FoU Nordväst anordnar tillsammans med institutionen för socialt arbete, Stockholms Universitet och nordvästkommunerna en fältkurs på socionomprogrammet.

Läs mer

Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS)

De regionala stödstrukturerna är utformade utifrån förutsättningar i respektive län. Läs mer om de regionala stödstrukturerna.

Läs mer

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan.

Ditt meddelande har skickats.
Ditt meddelande skickades inte. Försök igen.