IFO-övergripande uppdrag

Stöd och behandling till personer som utövat våld i nära relation

Projektet görs på uppdrag av Länsstyrelsen Stockholm och StorSthlm.

Läs mer

FoU Social Talks

Social Talks är ett seminariekoncept som är framtaget i Danmark. Ledorden är kunskapsöverföring, genomslag och positiv förändring. Läs mer om hur vi arbetar med FoU Social Talks här.

Läs mer

Lovande praktik

Vad består det goda sociala arbetet av och hur kan man göra för att bedöma lovande arbetssätt när insatser inte är evidensbaserade?

Läs mer

Socialtjänstens arbete med personer som lever under hedersrelaterat våld och förtryck

Metoder och arbetssätt i Järfälla och Sollentuna kommun.

Läs mer

Avhopparverksamheter och förebyggande av nyrekrytering

Under 2022 startar ett uppdrag som handlar om att kartlägga hur nordvästkommunerna arbetar med frågor som rör att förebygga rekrytering till kriminalitet och olika sätt att stödja de som vill lämna kriminalitet.

Läs mer

Socialtjänstdagen i nordväst

Socialtjänstdagen i nordväst arrangeras av FoU Nordväst i syfte att sprida erfarenheter och goda exempel från praktiken. Praktiker ges möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter av pågående utvecklingsprojekt samt medverkade forskare och särskilt inbjudna från myndigheter.

Läs mer

MI i nordvästkommunerna

På denna sida har vi samlat länkar till webbplatser, inspelade föreläsningar och användbara dokument om MI som riktar sig framför allt till MI coacher men även andra intresserade.

Läs mer

Nytta med evidens

Hur gör evidens nytta för brukare? Ett forskningsprojekt som finansieras av FORTE och drivs av FOU nu, FoU Nordväst, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Karolinska Institutet åren 2019-2021.

Läs mer

Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS)

De regionala stödstrukturerna är utformade utifrån förutsättningar i respektive län. Läs mer om de regionala stödstrukturerna.

Läs mer

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan.

Ditt meddelande har skickats.
Ditt meddelande skickades inte. Försök igen.