IFO-övergripande uppdrag

Samverkan Tureberg och Edsberg

Sedan slutet av 2016 bedriver FoU Nordväst följeforskning av kommunens trygghetsarbete i kommundelarna Tureberg och Edsberg. Syftet med följeforskningen är att studera hur Sollentuna kommun implementerar EST-modellen lokalt i sitt trygghetsskapande arbete.

Läs mer

Fältkurs för blivande socionomer

FoU Nordväst anordnar tillsammans med institutionen för socialt arbete, Stockholms Universitet och nordvästkommunerna en fältkurs på socionomprogrammet.

Läs mer

Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS)

De regionala stödstrukturerna är utformade utifrån förutsättningar i respektive län. Läs mer om de regionala stödstrukturerna.

Läs mer

Socionomdagen i nordväst

Socionomdagen i nordväst arrangeras av FoU Nordväst i syfte att sprida erfarenheter och goda exempel från praktiken. Praktiker ges möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter av pågående utvecklingsprojekt samt medverkade forskare och särskilt inbjudna från myndigheter.

Läs mer

Att möta det mångkulturella

Ett utbildningskoncept för att sprida kunskap om mångkulturellt förhållningssätt och bemötande.

Läs mer

Uppföljning av chefer och gruppledare i ett förändringsarbete

I Järfälla prövas en modell med 6-timmars arbetsdag. FoU Nordväst följer det arbetet.

Läs mer

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan.

Ditt meddelande har skickats.
Ditt meddelande skickades inte. Försök igen.

Välkommen till ditt kunskapscenter för socialtjänsten i nordvästra Stockholms län. Vår vision är att tillsammans stärka regionens attraktionskraft.Gunilla Avby