Praktikerprojekt

Om praktikerprojekt

Vi omarbetar just nu konceptet praktikerprojekt.

 

Rapporter från praktikerprojekt


Av: Klara Eck. 2015.

Ung vuxen inom socialtjänsten. Vad är problemet? En aktstudie om unga vuxna inom Sollentuna socialtjänst.

Av: Maria Andersson. 2014.

En översikt över missbruksvården i Nordvästkommunerna med fokus på unga vuxna med cannabismissbruk.

Av: Anna Egerfors & Ingrid Elmér. 2013.

Samarbetssamtal ur ett dialogiskt perspektiv – en jämförelse mellan två samtalsmodeller.

Av: Henrik Karlsson. 2013.

Igen och igen… – en rapport om socialtjänstens ombesökare.

Av: Anki Olsson. 2008.

Vägen till förändring? En studie av socialtjänstens arbete med ungdomar som begår brott.