Barn, unga & familj

Publikationer

2020-2024Att upptäcka och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck i förskolan


- Erfarenheter av ett utvecklingsarbete enligt Järfällamodellen. Av: Palle Storm & Emy Bäcklin


Uppföljning av Hembesöksprogrammet i Järfälla


Av: Shilan Nazari, Palle Storm & Annika Larsson

Ett kunskapsbaserat och systematiskt arbete för att främja skolnärvaro


- Uppföljning av processtöd som metod för att skapa samverkansprocesser mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Av: Emy Bäcklin & Shilan Nazari

Placerade barn och ungas upplevelse av delaktighet + Bilaga med frågor


En brukarundersökning genomförd på uppdrag av socialförvaltningen i Solna stad. Av: Baharan Kazemi & Maria Andersson Vogel

SOLvillan: Stöd- och behandlingsverksamhet för barn mellan 6–11 år


En sammanfattning av en verksamhetsuppföljning. Av: Palle Storm

Placerade barn och ungas tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård i Stockholms län


Baharan Kazemi & Sofi From

Fem Trianglar - en guidebok


Henrik Karlsson

Kontaktfamilj - En insats med flera utvecklingsmöjligheter


Agneta Mönefors Berntell & Anna Gärdegård

Barnfamiljer i akut hemlöshet


Samlad dokumentation av en kartläggning i Ekerö, Järfälla, Sollentuna, Sundbyberg, Upplands-Bro och Upplands Väsby. Agneta Mönefors Berntell & Martin Åberg

Vilka delar av BBIC dokumenteras?


Henrik Karlsson

Min utredning och kontakt med socialtjänsten


En studie om att genomföra utredningar ur ett barnrättsperspektiv. Agneta Mönefors Berntell, Ylva Spånberger Weitz & Sofi Hedman

Hembesöksprogrammet för nyblivna föräldrar


Samverkan mellan BVC och socialtjänsten. Omar Ahmed, Anna Gärdegård & Palle Storm

2019Fem Trianglar - Ett analysverktyg för barnavårdsutredningar


Henrik Karlsson


2018Undervisning om socialtjänsten i skolan


Lärarhandledningen Soc för unga som stöd för en mer tillgänglig socialtjänst för barn och unga. Utvärdering av pilotprojekt. Ylva Spånberger Weitz

Stöd till ensamkommande barn och ungdomar – Perspektiv och erfarenheter


Åsa Backlund

2016-2017Resultat från systematisk uppföljning av barns upplevelser i familjehemsvård – exemplet UBU-F


Ylva Spånberger Weitz, Anna Svennblad & Henrik Karlsson

Barn i fattiga familjer – risk och sårbarhetsfaktorer samt skyddande faktorer


Risk och sårbarhetsfaktorer samt skyddande faktorer. Siv-Britt Björktomta & Lisbeth Eriksson, forskningsrapport 2016:2.

Den sociala barnavården i Stockholm – behov, utredningar, insatser, uppföljning och brukardelaktighet 2013-2015


Behov, utredningar, insatser, uppföljning och brukardelaktighet 2013-2015. Tore Svendsen, forskningsrapport 2016:1.

Stödgruppsverksamhet för barn och ungdomar - Forskningsöversikt, erfarenheter och goda exempel


Forskningsöversikt, erfarenheter och goda exempel. Josefin Bernhardsson, rapport 2016:1

Föräldraskap på avstånd – om socialtjänstens stöd till familjehemsplacerade barns föräldrar


Om socialtjänstens stöd till familjehemsplacerade barns föräldrar. Ylva Spånberger Weitz, forskningsrapport 2016:3.

Kartläggning av mottagningsfunktionernas organisering i Stockholms läns nordvästkommuner


Henrik Karlsson & Ylva Weitz

2014-2015Jämförelse av arbetsbelastningen inom Barn och unga i nordvästkommunerna 2014


Henrik Karlsson

Unga röster i soc - En utvärdering av ett brukarråd för placerade barn och ungdomar i Sollentuna kommun


Josefin Bernhardsson, rapport 2015:3

Resultat av Öppna jämförelser Barn och ungdomsvård 2015 Nordvästkommunerna i Stockholms län


Christina B. Embretsen

Ensamkommande barn och ungdomar - ett longitudinellt perspektiv


Åsa Backlund, Riitta Eriksson, Katarina von Greiff, Eva Nyberg och Eva-Marie Åkerlund, forskningsrapport

Fokus barn och unga - En samverkansorganisation inom Sundbybergs stad


Christina B. Embretsen

Hälsofrämjande insatser i förskolan – Vad säger personalen om ICDP, Språkprojektet och StegVis i Sundbyberg?


Nina Hemberg, arbetsrapport

Samarbetssamtal ur ett dialogiskt perspektiv - En jämförelse mellan två samtalsmodeller -


Anna Egerfors & Ingrid Elmér, praktikerprojekt.

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar -erfarenheter från Stockholms län


Åsa Backlund, Riitta Eriksson, Katarina von Greiff och Eva-Marie Åkerlund, forskningsrapport.

Ung i Sollentuna – drive-in-fotboll, ett lokalt utvecklingsprojekt


Lisbeth Eriksson & Hanna Nylander, forskningsrapport

”Dom var ganska snåla, dom bjöd bara på vatten”


– Om barnperspektiv i det sociala arbetet i nordvästkommunerna. Heléne Nellvik, Hanna Nylander Ylva Spånberger Weitz, forskningsrapport.
2012-2013
Barnets bästa? En studie om asylsökande barn i socialtjänstens barnavård


Åsa Backlund & Jenny Malmsten (FoU Malmö). Unicef-rapport

Socialarbetares förhållningssätt till BBIC


Tore Svendsen, forskningsrapport.

Stöd till föräldrar vars barn har blivit placerade


Hanna Nylander, kunskapsöversikt.

Ungdomskonsulenterna i Sollentuna En utvärdering av verksamheten


Tore Svendsen, utvärderingsrapport.
2009-2011
Med barnet eller blanketter i centrum?


Maria Gladh och Ann Boklund Palm, forskningsrapport.

Utveckling av stöd till familjer där föräldrarna är i stark konflikt


Ann Palm och Maria Gladh, delrapport av projekt

Uppföljning av familjebehandlande insatser inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg


Ann Palm och Maria Gladh, utvärderingsrapport

Med familjen som målgrupp


Ann Palm och Maria Gladh, utvärderingsrapport
2007-2008
Familjepoolen


Martina Lif Uddenfeldt, Johan Sellvall och Ann Palm, utvärderingsrapport

Om att motverka hinder för samverkan i skolsocialt arbete


Maria Gladh och Ann Palm, utvärderingsrapport

Hilleviprojektet i Upplands-Bro kommun


Martina Lif Uddenfeldt och Ann Palm, utvärderingsrapport

Solängens utvecklingsprojekt Blomman


Martina Lif Uddenfeldt, Maria Gladh och Ann Palm, utvärderingsrapport

De är som en handbok i kommunikation


Åsa Backlund, utvärderingsrapport

Vägen till förändring? En studie av socialtjänstens arbete med ungdomar som begår brott


Anki Olsson, forskningsrapport

Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext En studie av omhändertagna flickor


Astrid Schlytter och Hanna Linell, forskningsrapport

Barnet i fokus - Studie av ett utvecklingsprojekt för arbete med barn placerade i familjehem för stadigvarande vård och fostran i Sollentuna kommun


Ann Palm, utvärderingsrapport
2004-2006
Tonåringar som inte kan bo hemma


Sofie Johansson, Åke Bergmark, Tommy Lundström, CKP:Sthlm rapport

Med andra ögon – brukarens syn på familjebehandling


Christina Löwenborg och Kari Kamsvåg, forskningsrapport.

Marte meo - en hållbar intervention?


Camilla Hettrel och Agneta Lindqvist, forskningsrapport

Små barn i familjehem och deras läsvanor


Gia Kjellén, FoU-rapport

Tid för arbete


Katarina Piuva och Eva Olofsson, forskningsrapport

Det är bra för barnen


Ann Palm, Sara Andersson och Erika Ryttare, utvärderingsrapport

Handlingsplan för socialtjänstens arbete i möte med flickor som utsatts för så kallat hedersrelaterat våld eller hot.


Sara Högdin, arbetsrapport

En inblick i familjens vardag


Lotta Dagnå, FoU-rapport
2001-2003
Familjeliv som yrkesliv


Eva Wåhlander och Sara Högdin, FoU-rapport

....Vi har ju ändå barn ihop....


Christina Järås, FoU-rapport

Relation & myndighet - Liten studie av möte mellan två professioner i funktionsuppdelad socialtjänst


Ann Boklund-Palm, arbetsrapport

Kartläggning av den sociala barnavården


Sara Högdin, FoU-rapport

Att förankra MST - Om förväntningar och farhågor kring ett behandlingsprogram för ungdomar i tre nordvästkommuner.


Sara Högdin, arbetsrapport

Marte Meo – en hållbar intervention – pilotstudie hösten 2001


Camilla Hettrel och Agneta Lindqvist, forskningsrapport