Försörjningsstöd och arbetsmarknad

Publikationer


2017-2019
Finsam


Fördjupad målgruppsinventering av nyanlända med försörjningsstöd i Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna. Martin Åberg, rapport 2018

Benchmarking - Rätt till tillfälligt boende i nordvästkommunerna i Stockholms län


Av: Henrik Karlsson, Maria Bennich & Mattias Hellgren. Rapport 2019:1.
2012-2016
Barn i fattiga familjer – risk- och sårbarhetsfaktorer samt skyddande faktorer


Siv-Britt Björktomta & Lisbeth Eriksson, Forskningsrapport 2016:2

Arbetsbelastning inom ekonomiskt bistånd - I nordvästkommunerna i Stockholms län


Henrik Karlsson, Rapport 2016:3

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då?


Krysmyntha Sjödin & Sven Trygged, Arbetsmarknadsrapport

Unga vuxna - Aktuella inom socialtjänstens Försörjningsstödsenheter


Anders Arnsvik, arbetsrapport

Igen och igen… - en rapport om dem som ombesöker socialtjänsten för att ansöka om ekonomiskt bistånd


Henrik Karlsson, Praktikerprojekt

Sammanställning och analys av utvecklingsområden inom ekonomiskt bistånd


Henrik Karlsson & Anders Arnsvik

Fattiga familjer


Lisbeth Eriksson & Anders Arnsvik, FoU-rapport

2007-2010
Sammanställning nätverk Unga vuxna i Nordväst


Anders Arnsvik, sammanställning

Instrument X


Tore Svendsen, utvärderingsrapport

Forskning om försörjningsstöd i svensk socialtjänst – En kunskapsöversikt


Anders Arnsvik, kunskapsöversikt

WorkCenter i Upplands Väsby - en brukaruppföljning av ett samarbetsprojekt för unga arbetslösa


Jessica Petersson och Ann Palm, arbetsrapport

Ungdomsslussen i Järfälla Kommun


Ann Palm och Walter van Eyck, utvärderingsrapport

2002-2006
Att förebygga vräkningar - En utvärdering av socialtjänstens hyresrådgivning i Solna


Johan Holmdahl, Åke Bergmark, Tommy Lundström, CKP:Sthlm rapport

”Hellre brödlös än rådlös” – Ekonomisk rådgivning som metod i socialt arbete


Sven Trygged, forskningsrapport.

Att arbeta med socialbidrag - en studie av de organisatoriska förutsättningarna i Nordvästregionen


Hugo Stranz, arbetsrapport

Arbetsmarknadsprogram i nordvästkommunerna.


Patrik Karlsson, Hugo Stranz, Sven Trygged, arbetsrapport