Om FoU Nordväst

FoU Nordväst är ett kunskapscentrum för socialtjänstens individ- och familjeomsorg samt omsorg för personer med psykiska funktionsnedsättningar. FoU Nordväst ägs av åtta kommuner i nordvästra Stockholms län:

 

FoU Nordväst grundades hösten 1999 då sex socialnämnder fattade beslut om att inrätta FoU Nordväst. Verksamheten startade i maj 2000 och omfattar sedan januari 2002 åtta kommuner. I och med ingången av 2003 beslutade kommunerna att permanenta FoU Nordväst.