Om FoU Nordväst

FoU Nordväst är ett kunskapscentrum för socialtjänstens individ- och familjeomsorg. FoU Nordväst ägs av åtta kommuner i nordvästra Stockholms län:

Ekerö • Järfälla • Sigtuna • Sollentuna • Solna • Sundbyberg • Upplands-Bro • Upplands Väsby

FoU Nordväst grundades hösten 1999 då sex socialnämnder fattade beslut om att inrätta FoU Nordväst. Verksamheten startade i maj 2000 och omfattar sedan januari 2002 åtta kommuner. I och med ingången av 2003 beslutade kommunerna att permanenta FoU Nordväst.

Vårt huvuduppdrag är att stödja nordvästkommunerna i arbetet med att utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst av god kvalitet inom kommunernas individ- och familjeomsorg. Detta gör vi genom att:

Stödja utveckling av professionen • Producera kunskap i samverkan och dialog med professionen • Sprida och begripliggöra kunskap • Främja samverkan

FoU Nordväst samverkar med ett antal aktörer:

Olika universitet och högskolor framförallt Socialhögskolan i Stockholm. Andra FoU-enheter i Stockholms län. Andra FoU-enheter i landet - FoU Nordväst är med i FoU Välfärd som är en intresseorganisation för alla landets FoU-enheter. Olika myndigheter och organisationer. FoU Nordväst samverkar med SKR, Storsthlm och Socialstyrelsen i olika frågor.