Socialt arbete – övrigt

Publikationer

2022-2024Insatser för personer som utövat våld i nära relation – en kartläggning i Stockholms län


Av: Kristina Jerre & Emy Bäcklin. Rapport 2024:2.


Att förebygga rekrytering till kriminella nätverk och att utarbeta stöd till avhoppare – en projektsammanfattning för kunskaps och verksamhetsutveckling


Av: Jörgen Larsson. Rapport 2023:2.

Kartläggning av socialtjänstens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck i Järfälla och Sollentuna kommun


Av: Palle Storm. Rapport 2023:1.

2018-2021Information till kommuninvånare under coronakrisen


Enkätundersökning gällande kommuninvånares erfarenhet av informationsspridning och möjligheten att följa myndigheternas rekommendationer, april-juni 2020. Av: Baharan Kazemi och Martin Åberg. Rapport 2020:8.


Coronakrisens påverkan på socialtjänsten


April t.o.m. september 2020. Av: Kristina Engwall, Anna Gärdegård, Baharan Kazemi, Palle Storm och Martin Åberg. Rapport 2020:6.

Samverkan för trygghet


Projekt Tureberg och Edsberg i Sollentuna kommun. Av: Tore Svendsen, Forskningsrapport 2019:1.

MI-användandet i nordvästkommunerna i Stockholms län


En kartläggning 2019. Anna Gärdegård & Martin Åberg.

Uppföljning av 6-timmars arbetsdag


Att leda en verksamhet under förändrade organisatoriska förutsättning. Maria Bennich, Rapport 2018:1

2015-2016Öppna jämförelser i socialtjänsten – varför, hur och till vilken nytta?


Sven Trygged

Socialt arbete – i rörelse


Anders Arnsvik & Siv-Britt Björktomta, Forskningsrapport 2016:4

Leva ett så normalt liv som möjligt - Det är där hjälpen ska sättas in


En brukarundersökning om sex stockholmskommuners arbete mot våld i nära relationer. Ann-Charlotte Münger, Forskningsrapport 2015:1

Socionomers yrkesval


En studie av socionomer examinerade vid Stockholms universitet under 2012 och vårterminen 2013. Lisbeth Eriksson, Christer Cederlund

Hur ny kunskap kan komma till bättre användning inom socialtjänsten – implementeringsprocessen är viktig!


Christina B. Embretsen, rapport 2015:1

2006-2014Nedslag i forskningen kring förorten


Anders Arnsvik & Lisbeth Eriksson, arbetsrapport

Av egen kraft – Invandrade kvinnors berättelser om inträdet i det svenska


Camilla Gustavsson, FoU-rapport

I skuggan av Fadime och socialsekreterares arbete med hedersvåld


Yvonne Sjöblom, forskningsrapport

2002-2005Flyktingar i Nordväst


Maria Ingemarson och Ann Palm, FoU-rapport

Vad är verksamhet i handledning? - en kvalitativ undersökning


Christina Löwenborg och Lisbeth Nilsson, FoU-rapport