Socialpsykiatri

Publikationer


2012-2013
Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Sundbyberg


Martin Åberg, Henrik Karlsson & Katarina Piuva

Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Solna


Martin Åberg, Henrik Karlsson & Katarina Piuva

Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Sollentuna


Martin Åberg, Henrik Karlsson & Katarina Piuva

Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Sigtuna


Martin Åberg, Henrik Karlsson & Katarina Piuva

Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Ekerö


Martin Åberg, Henrik Karlsson & Katarina Piuva

BISAM – Från mottagare till medskapare?


Martin Åberg & Hanna Nylander, utvärderingsrapport
2008-2009
Att inte släppa taget En utvärdering av SAM-teamet - ett Case management-projekt i Järfälla och Upplands-Bro 2006-2008


Forskningsrapport 2009:1, Martin Åberg & Katarina Piuva

Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Sollentuna.


Martin Åberg, Katarina Piuva & Johan Holmdahl

Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Solna.


Martin Åberg & Katarina Piuva

Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Sundbyberg.


Martin Åberg & Katarina Piuva

En utvärdering av arbetsmodellen Gemensam Individuell Vårdplan, GIVP


Utvärdering, Katarina Piuva, Robert Blom, Ulf Sandström

Vasabo Stödboende i Sundbyberg


Utvärdering, Katarina Piuva
2005-2007
Social ekonomi – en väg mot förändring?


Forskningsrapport 2007:1, Ann Palm och Katarina Piuva

Att planera för boendestöd


CKP:Sthlm rapport, Maria Ingemarson, Åke Bergmark, Tommy Lundström

Kartläggning av stöd till psykiskt funktionshindrade inom FoU Nordväst.


Arbetsrapport 2006:1, Katarina Piuva

Deltagarna vid Solstråket verkstad i Solna – en intervjuundersökning.


Arbetsrapport, Ann Palm