Barn, unga & familj

Aktuella uppdrag

Processtöd för skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård

Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholm län är en gemensam satsning mellan Storsthlm och Region Stockholm. Som en del i detta arbete har processtöd erbjudits kommuner och stadsdelar i lokala seminarieserier med syfte att främja, utreda och samverka kring skolnärvaro. FoU Nordväst har fått i uppdrag att följa upp processtödet som metod med fokus på samverkan.

Läs mer

Hembesöksprogrammet i Järfälla

Genom Hembesöksprogrammet, vid Kallhälls familjecentral, erbjuds förstagångsföräldrar i ett avgränsat område i Kallhäll utökat hembesök av BVC-sköterskor och föräldraskapsstödjare som gör hembesöket gemensamt.

Läs mer

Studie av Familjerättsbyråns arbete i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge

Familjerättsbyrån är en gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sollentuna, Sigtuna och Upplands Väsby kommuner.

Läs mer

Metodstöd: Prata med barn.nu

Pratamedbarn.nu är ett metodstöd i form av en webbsida som vänder sig till dig som arbetar med barn inom socialtjänsten.

Läs mer

Placerade barn och ungas tillgång till hälso- och sjukvård i Stockholms län

Studie om placerade barn och ungas tillgång till hälso- och sjukvård.

Läs mer

Soc för unga

FoU Nordväst följer och utvärderar ett pilotprojektet om en lärarhandledning i Sollentuna kommuns skolor.

Läs mer

Basutbildning BoU

Nordvästkommunerna anordnar gemensamt en basutbildning för nya socialsekreterare inom Barn- och ungdomsvården.

Läs mer

Barnets färd i den sociala barnavården. Longitudinell uppföljning och lokala utvärderingsstrategier

6-årig forskningsstudie om barn och unga i barnavårdssystemet.

Läs mer

Min utredning och kontakt med socialtjänsten

Ett forskning- och utvecklingsprojekt om barns delaktighet i sin egen utredning på socialtjänsten.

Läs mer

Öppna jämförelser

Vi arbetar med Öppna jämförelser enligt en särskild modell. Läs mer om den och nordvästkommunernas arbete med Öppna jämförelser.

Läs mer

Karlstadsmodellen

Karlstadsmodellen är ett verktyg för systematisk uppföljning av familjehemsvården.

Läs mer

BBIC-samordning

Vi arbetar med att samordna arbetet med BBIC i Stockholm läns nordvästkommuner. Läs mer här.

Läs mer

Regional utvecklingsledare för barn och unga

Med uppgift att bevaka, driva och sprida kunskaps- och utvecklingsarbete inom den sociala barnavården.

Läs mer

Kontakta oss


Ditt meddelande har skickats.
Ditt meddelande skickades inte. Försök igen.