Barn, unga & familj

Aktuella uppdrag

Öppna jämförelser

Vi arbetar med Öppna jämförelser enligt en särskild modell. Läs mer om den och nordvästkommunernas arbete med Öppna jämförelser.

Läs mer

Hembesöksprogrammet

En Familjecentral i Sollentuna prövar en modell där kuratorer och BVC-personal gemensamt gör hembesök hos nyblivna föräldrar.

Läs mer

Basutbildning BoU

Nordvästkommunerna anordnar gemensamt en basutbildning för nya socialsekreterare inom Barn- och ungdomsvården.

Läs mer

BBIC-samordning

Vi arbetar med att samordna arbetet med BBIC i Stockholm läns nordvästkommuner. Läs mer här.

Läs mer

Min utredning och kontakt med socialtjänsten

Ett forskning- och utvecklingsprojekt om barns delaktighet i sin egen utredning på socialtjänsten.

Läs mer

Soc för unga

FoU Nordväst följer och utvärderar ett pilotprojektet om en lärarhandledning i Sollentuna kommuns skolor.

Läs mer

Karlstadsmodellen

Röster från familjehemsbarn

Läs mer

Regional utvecklingsledare för barn och unga

Med uppgift att bevaka, driva och sprida kunskaps- och utvecklingsarbete inom den sociala barnavården.

Läs mer

Kontakta oss


Ditt meddelande har skickats.
Ditt meddelande skickades inte. Försök igen.

Just nu pågår flera spännande samarbeten kring forskning och utveckling inom den sociala barnavården. Samarbetspartners är, förutom våra ägarkommuner, bland annat universitet och andra regionala stödstrukturer. Läs mer om våra projekt på denna sida!Ylva Weitz