Nyheter

Längst ner på sidan kan du prenumerera på nyheter från oss!

09

feb 2024

0

Kartläggning av insatser för personer som utövat våld i nära relation

Ny publikation om en kartläggning av vad kommuner och stadsdelar i Stockholms län erbjuder för insatser till våldsutövare. Kartläggningen innehåller även utvecklingsområden och förslag på åtgärder.

Läs mer

18

jan 2024

0

Seminarieserie - normbrytande beteenden och brottslighet

Tillsammans med FoU Nordost bjuder vi in till en seminarieserie våren 2024 om socialtjänstens arbete för att förebygga normbrytande beteenden och brottslighet.

Läs mer

12

jan 2024

0

Socialtjänstdagen i nordväst 23 maj 2024

Det blir en dag full av nätverkande, kunskapsutbyte, inspirerande presentationer och förhoppningsvis vårsol. Anmälan är öppen.

Läs mer

21

nov 2023

0

Ny rapport om Hembesöksprogrammet i Järfälla

"Jag tycker att det har varit en trygghet att det varit både en vårdpersonal och en från socialtjänsten, dom jobbar med ganska olika saker. Det har känts väldigt tryggt att få träffa båda, på det sättet tycker jag att det har varit superbra." Så säger en förälder som deltagit i Järfällas hembesöksprogram.

Läs mer

31

maj 2023

0

Att främja skolnärvaro med kunskapsbaserat och systematiskt arbete

Ny rapport! Under våren 2022 fick FoU Nordväst i uppdrag av Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län att följa upp ett processtöd med fokus på att stötta utvecklingen av det lokala arbetet med att främja skolnärvaro och förebygga närvaroproblem. FoU Nordvästs övergripande syfte har varit att följa upp om, och i så fall hur processtödet bidrar till att utveckla ett kunskapsbaserat och systematiskt närvarofrämjande arbete.

Läs mer

10

maj 2023

0

Dokumentation från Socialtjänstdagen i nordväst 4 maj 2023

Samsjuklighetsutredaren Anders Printz delade scen med praktiker från nordvästkommunerna, samordningsförbund och socionomstudenter, då vi tillsammans mötte våren i Sundbyberg. Socialtjänstdagen i nordväst genomfördes inför en fullsatt aula i charmiga och vackert belägna Långholmens folkhögskola. Fokus var på vuxna personer som av olika skäl behöver stöd och insatser från socialtjänsten (och fler samhällsinstanser).

Läs mer

10

mar 2023

0

Rapportsläpp!

Det är dags att sammanfatta ett års arbete med uppdraget hur man kan förebygga rekrytering till kriminalitet och utarbeta stöd till avhoppare från kriminella nätverk. Vad har gjorts? Vilka lärdomar har dragits? Vilka förslag har arbetet mynnat ut i?

Läs mer

28

nov 2022

0

20 år med FoU Nordväst – En jubileumsskrift

I samband med Socialtjänstdagen 17 november firade vi vårt 20-års jubileum och publicerade då en skrift om 20-åringen.

Läs mer

18

nov 2022

0

En känd och tillgänglig socialtjänst för barn och unga?

Följeforskning av en undervisningsinsats för att stärka barn och ungas kunskap om socialtjänsten. En ny publikation av Ylva Spånberger Weitz, Södertörns högskola (f.d. FoU Nordväst.)

Läs mer

29

jun 2022

0

Forskningsartikel publicerad i Children and Society

Ylva Spånberger Weitz, tidigare medarbetare på FoU Nordväst, har fått en artikel publicerad i forskningstidskriften Children and Society baserad på Sollentuna kommuns arbete för att öka kunskapen och tillgängligheten om socialtjänsten för barn och unga.

Läs mer

17

maj 2022

0

Två nya rapporter i maj

En brukarundersökning om placerade barn och ungas upplevelse av delaktighet & en rapport om SOLvillan: stöd- och behandlingsverksamhet för barn mellan 6–11 år.

Läs mer

29

apr 2022

0

Avhopp från kriminella nätverk och förebygga nyrekrytering - KICK OFF

Det minglades i FoU Nordväst nya lokaler i Jakobsbergs sjukhus. Förutom de inbjudna föreläsarna och representanter från nordvästkommunernas socialtjänster fanns länsstyrelsens ansvarige på plats. Det finns regionalt och nationellt intresse för hur nordvästkommunerna tar sig an dessa angelägna frågor. Läs om uppdraget och se presentationerna här. 

Läs mer

21

mar 2022

0

Nya uppdrag och medarbetare

Tillsammans med nordvästkommunerna har vi flera nya engagerande uppdrag att arbeta med under 2022.

Läs mer

11

jun 2021

0

Placerade barn och ungas tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård i Stockholmsregionen

FoU Nordväst fick i början av 2020 i uppdrag av Storsthlm att undersöka placerade barn och ungas tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård på lokal nivå, i Stockholmsregionen. Uppdraget resulterade i denna rapport.

Läs mer

04

jun 2021

0

Artikel om träfflokaler publicerad i tidskriften International Social Work

Artikeln baseras på intervjuer med medarbetare och besökare vid några av Socialpsykiatrins öppna träfflokaler i FoU Nordväst ägarkommuner. Artikeln bygger på en del av den större studien om Coronapandemins påverkan på socialtjänsten.

Läs mer

11

jan 2021

0

Guidebok till analysverktyget Fem Trianglar

Fem tringlar är ett verktyg för att underlätta en sammanhållen utredning som väger samman skydds- och riskfaktorer, formulerar en riskprognos, identifierar centrala behov och bedömer mottaglighet.

Läs mer

19

nov 2020

0

Coronakrisens påverkan på socialtjänsten

Ny rapport som dokumenterar coronapandemins påverkan på socialtjänsten i åtta kommuner i nordvästra Stockholm.

Läs mer

09

nov 2020

0

Se en film om Kontaktfamilj-uppdraget

Nyfiken på vad uppdraget om kontaktfamiljer resulterade i? Se en film här!

Läs mer

10

aug 2020

0

Kontaktfamilj - en insats med potential

Läs en artikel om den nypublicerade rapporten om insatsen kontaktfamilj.

Läs mer

20

mar 2020

0

Hembesöksprogrammet för nyblivna föräldrar

Ny rapport om hembesöksprogrammet. Ett samverkansprojekt mellan BVC och socialtjänsten.

Läs mer

28

feb 2020

0

18

dec 2019

0

20

nov 2019

0

Fem Trianglar

Ett analysverktyg för barnavårdsutredningar.

Läs mer

27

jun 2019

0

Samverkan för trygghet

Rapport om trygghetsarbete i Tureberg och Edsberg.

Läs mer

12

mar 2019

0

Benchmarking-rapport om rätt till tillfälligt boende

Ny rapport om hur socialsekreterare bedömer rätten till tillfälligt boende.

Läs mer

06

mar 2019

0

FoU Nordväst på Facebook

På vår Facebook-sida tipsar vi om konferenser, aktuell forskning och lokala utvecklingsarbeten.

Läs mer

17

okt 2018

0

Stöd till ensamkommande barn och ungdomar – Perspektiv och erfarenheter

En rapport om olika aktörers perspektiv på behov och utformning av stöd till ensamkommande barn och unga.

Läs mer

02

jul 2018

0

Undervisning om socialtjänsten i skolan - ny rapport

Ny utvärderingsrapport om Sollentuna kommuns arbete med att utveckla former för undervisning om socialtjänsten i skolan

Läs mer

26

apr 2018

0

”Min utredning och kontakt med socialtjänsten”

Barn- och ungdomsenheten i Upplands-Bro kommun har tagit fram häftet ”Min Utredning och kontakt med socialtjänsten” – som syftar till att öka graden av information, förståelse och inflytande för barn i deras egna utredningar.

Läs mer

12

mar 2018

0

Att utveckla professionell expertis

Föreningen Sveriges Socialchefer uppmärksammar en bok skriven av FoU-chef Gunilla Avby. Boken har ett teoretiskt och praktiskt perspektiv på professionellt lärande och expertis.

Läs mer

05

mar 2018

0

Antologi om skolsocialt arbete

Nu finns en av de första böckerna på svenska om det sociala arbetet i skolan. Medförfattare är Ylva Spånberger Weitz, FoU Nordväst.

Läs mer

01

mar 2018

0

Att möta det mångkulturella

FoU Nordväst och Järfälla har tillsammans tagit fram ett koncept som genomförs i seminarieform. Bjud in oss!

Läs mer