Missbruk och beroende

Publikationer

Publikationer om Öppna jämförelser finns HÄR.

2016Kartläggning av öppenvården i Stockholms nordvästra kranskommuner


Anders Arnsvik, rapport


2014-2015Ung vuxen inom socialtjänsten - Vad är problemet?


En aktstudie om unga vuxna inom Sollentuna socialtjänst. Klara Eck, praktikerrapport

ASI-intervjun ur ett klientperspektiv - ”Mitt liv fick plats i intervjun”


Anders Arnsvik & Martin Åberg, FoU-rapport

Professionens perspektiv på arbetet med klienter inom kommunal missbruksvård


Anders Arnsvik, arbetsrapport

En översikt över missbruksvården i Nordvästkommunerna med fokus på unga vuxna med cannabismissbruk


Maria Andersson, praktikerrapport

En ny grupp missbrukare eller en ny fråga för äldreomsorgen?


Heléne Nellvik & Katarina Piuva, forskningsrapport.

Samverkan - En gemensam angelägenhet för landsting och kommun?


Anders Arnsvik, arbetsrapport
2010-2013
Struktur och utveckling - Strategi för implementering av Avsiktsförklaringen om ökad kvalitet och samordning i FoU-samarbetet mellan landstinget och socialtjänsten i Stockholms län


Anders Arnsvik, arbetsrapport.

Projekt Processtöd


Anders Arnsvik, arbetsrapport

Att leva i långvarig hemlöshet - Berättelser om vägen till och från hemlöshet


Anders Arnsvik, forskningsrapport. (Rapporten kan beställas i bokform och kostar då 125 kr.)

”--- kan säga allt!” Relationens betydelse för kvinnors erfarenheter av kontakt med Stödteamet i Sundbyberg


Ann Boklund-Palm, utvärderingsrapport

Sammanställning av ASI-data - Målgrupp: Unga vuxna och missbruk, 18 – 30 år –


Anders Arnsvik, sammanställning

Boendestöd för personer med missbruk


Katarina Piuva, utvärderingsrapport
2008-2009
Riktlinjeprojektet i Nordväst - Implementering av De nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård genom integrerade studiecirklar


Ann Boklund-Palm, Anders Arnsvik, Alexander Björk och Martin Åberg, utvärderingsrapport

Uppföljning av projektet Evidensbaserad missbruksvård i Upplands Väsby kommun


Ann Boklund-Palm, Anders Arnsvik, Alexander Björk och Martin Åberg, utvärderingsrapport

Sammanställning av ASI-intervjuer i Nordväst Jämförelser mellan kön, ålder, missbruksgrupper och nordvästkommunerna


Alexander Björk, utvärderingsrapport

Implementering av Addiction Severity Index (ASI) i åtta kommuner i nordvästra Stockholm – erfarenheter & resultat.


Carina Gyllner och Alexander Björk, slutrapport

”Ett steg till annat boende” - Utvärdering av en boendeverksamhet som vänder sig till hemlösa missbrukare i Solna och Sundbyberg


Anders Arnsvik, utvärderingsrapport

Att förebygga hemlöshet - En utvärdering av två arbetsmodeller i Upplands Väsby kommun


Anders Arnsvik och Katarina Piuva, utvärderingsrapport
2004-2007
Return - utvärdering av en öppenvårdsverksamhet för missbrukare i Sundbyberg


Anna Åström Brewitz, Åke Bergmark, Tommy Lundström, CKP:Sthlm rapport

Att släppa taget om den andre och att greppa tag om sig själv


Maria Wiberg, utvärderingsrapport

Händelser i det tysta - Utvärdering av en öppenvårdsverksamhet för missbrukare


Anders Arnsvik och Ann Palm, FoU-rapport

Adrian. Arbete med unga vuxna missbrukare i öppenvård.


Anders Arnsvik, FoU-rapport

Socialtjänstbaserad missbrukarvård - En kartläggning av missbrukarvården inom FoU-nordvästområdet


Anders Arnsvik, arbetsrapport