Regionalt dialogforum kring delaktighet i vårt digitaliserade samhälle # 2

Dialogforum

Tema: Närbild spännande initiativ i Stockholms län

Många initiativ tas i kommunerna för att på olika sätt erbjuda invånarna stöd i användning av digital teknik. Vid detta dialogforum tittar vi tillsammans närmare på några intressanta initiativ i länet. Syftet är att lyfta och diskutera insikter och reflektioner kring hur initiativen bidrar till ökad delaktighet för invånarna och vad som är viktigt att uppmärksamma i det fortsatta arbete. Vi har särskilt fokus på hur man når de som har särskilt stora utmaningar att delta aktivt i ett digitaliserat samhälle.

Innehåll:

  • Kort återkoppling från dialogforumet i maj
  • Närbild på några initiativ i regionen; Digtal fixarstöd i Stockholm, digital hemguide i Järfälla, Unga IT-värdar i Stockholm och Hållbar etablering i Stockholm
  • Dialoger i tvärgrupper: vad är viktigt att uppmärksamma? Idéer om fördjupning.
  • Spaning med tre perspektiv: medborgare + samarbetspartners + forskare
  • Nästa steg

Känner du någon som borde få denna inbjudan? Hjälp oss att sprida den vidare!

Varmt välkommen!
Charlotta Ryd, Äldrecentrum, charlotta.ryd@aldrecentrum.se
Elisabeth Lauritzen, FOU nu, elisabeth.lauritzen@sll.se

FoU Nordost - www.founordost.se
FoU Nordväst - www.fou-nordvast.se
FOU nu - www.founu.se
Nestor FoU-center - www.nestorfou.se
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum - www.aldrecentrum.se
CACTUS - www.ki.se/nvs/cactus-cognitive-accessibility-and-technology-use-when-ageing-in-home-and-society

Ps. För dig som vill bidra men inte önskar eller kan delta i denna digitala träff finns möjlighet att träffas på fysiskt möte med samma tema

4 okt 2021, kl 13 -15. Plats: Stiftelsen Äldrecentrum

Anmälan till charlotta.ryd@aldrecentrum.se


Kontaktperson på FoU Nordväst

Martin Åberg

Utredare


Datum

23 september 2021

Plats

Digitalt

Tid

13.30 – 16.30

För

Socialtjänst, i samverkan med andra aktörer, i Stockholms län
Senast 20 septemberRegionalt nätverk. Forsknings- och utvecklingsenheter i Stockholms län har tillsammans med Cactus, – forskargrupp på KI, startat ett samarbete kring delaktighet i ett digitaliserat samhälle. Gemensamt fokus är socialtjänst i Stockholms län och utifrån detta har ett nätverk med regionala aktörer bildats. I nätverket ingår för närvarande FoU:erna för äldreomsorg och socialtjänst, Cactus och Forum Carpe, i samarbete med länsstyrelsen i Stockholms län och Storsthlm.

Regionalt dialogforum. FoU:erna arrangerar, i samarbete nätverket, träffar för spridning av information och inspiration samt dialoger med berörda; socialtjänst, brukarorganisationer, andra berörda aktörer inom offentlig sektor, privata initiativ och civilsamhälle. Tre regionala dialogforum kring delaktighet i vårt digitaliserade samhälle är planerade för år 2021;

#1 var 27 maj, em. Tema: Bilder av hinder och möjligheter

#2 är 23 sept, em. Tema: Närbild spännande initiativ i Stockholms län – sätt att nå ut

#3 planeras till dec. Tema: Fler närbilder + Behov av fördjupad kunskap

Kontaktperson: Elisabeth Lauritzen, FOU nu elisabeth.lauritzen@sll.se

Gemensam forskning. Ur samarbetet och de regionala dialogerna kommer även idéer för gemensamt fördjupningsarbetet och forskning utkristalliseras. Ev kommer gemensam forskningsansökan göras vintern 2021/22.

Kontaktperson: Charlotta Ryd, Äldrecentrum charlotta.ryd@aldrecentrum.se