Barnets färd i den sociala barnavården – seminarium

Seminarium

Välkommen till ett seminarium som tar avstamp i forskningsprogrammet Barnets färd i den sociala barnavården. Anmälan görs i länken längre ner på sidan.

 

9.00 - 9.15: Professor och projektledare Stefan Wiklund

Inleder med en kortare presentation av de kvalitativa delstudierna som pågår inom det sexåriga projektet, där 2123 barn och unga i nordväst kommunerna kommer att följas genom barnavårdsystemet.

9.15 - 10.00: Professor Tommy Lundström- Vilka insatser får barnen och vilka barn får insatserna?

En kortare presentation av preliminära resultat baserade på den första enkäten som samlades in under perioden november 2021 till och med april 2022.

10.00 - 10.15: Universitetslektor David Pålson- Inga insatser – omfattning, orsaker och professionellas perspektiv

Presentation av en pågående studie om omfattning av och orsaker till att barn och familjer inte får insatser. Studien bygger på resultat från enkäten samt intervjuer med enhetschefer om vad som utmärker utredningar som avslutas utan insatser.

10.15 - 10.30: Universitetslektor Sibel Korkmaz- Studier om våld

Inom ramen för projektet kommer två delstudier med specifikt fokus på handläggning av våldsärenden att genomföras: en med fokus på våld i ungas nära relationer och en med fokus på våld i hemmet och våld mot barn. Sibel kommer att berätta kort om bakgrunden till dessa delstudier och också bjuda in till att delta.

10.30- 11.00: Fika och diskussion

11.00-11.30: Återsamling
Kontaktperson

Martin Åberg

Utredare


Datum

17 februari 2023

Plats

FoU Nordväst, Jakobsbergs sjukhus plan 3, Birgittavägen 2A i Järfälla,

Tid

09.00 - 11.30


I en sexårig studie ska 2 000 barn och ungdomar i nordvästra Stockholm följas genom barnavårdssystemet. Studien bedrivs av en tvärvetenskaplig forskargrupp med sin bas i socialt arbete, kriminologi, sociologi och juridik, och i samarbete med FoU Nordväst.

Läs mer om studien på Stockholms universitets hemsida - här.