Annika Larsson

projektsamordnare

Kontakt
  • 08-579 212 43
  • annika.larsson@sollentuna.se


Projektsamordnare

Jag är socionom med bakgrund som socialsekreterare, metodutvecklare och chef inom den sociala barn- och ungdomsvården. På FoU Nordväst arbetar jag med övergripande projektsamordning, samt med specifika projekt inom barn och unga området. I rollen ingår också att vara BBIC-samordnare och regional utvecklingsledare.