_Martin Åberg

utredare

Kontakt
  • 08-579 220 73
  • martin.aberg@sollentuna.se


Kontaktperson för socialpsykiatri

Jag är socionom och arbetar med utvecklingsarbete inom samtliga IFO:s verksamhetsområden men främst med socialpsykiatri. Andra arbetsuppgifter är Öppna jämförelser, hemsidan och kommunikationsfrågor. Eftersom jag har kunskap inom matematik och statistik så är jag ofta inblandad i de projekt som innefattar insamling och bearbetning av kvantitativa data.

 

 


Publikationer utanför FoU Nordväst:

Medförfattare till:

  • Socialstyrelsen (2012). Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning – Utvärdering av statsbidrag under åren 2009–2011.
  • Socialstyrelsen (2013). Utvärdering av försöksverksamheter i kommuner – Individual Placement and Support, individanpassat stöd till arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning.
  • David Matscheck, Katarina Piuva, Lisbeth Eriksson & Martin Åberg (2018): The Coordinated Individual Plan – is this a solution for complex organizations to handle complex needs?, Nordic Social Work Research