_Martin Åberg

Utredare & kommunikationsansvarig

Kontakt
  • 08-579 220 73
  • martin.aberg@sollentuna.se


Kommunikationsansvarig & kontaktperson för vuxenfrågor inom IFO

Jag är socionom, utredare och kommunikationsansvarig på FoU Nordväst.

Arbetsuppgifter och roller i urval: vara webmaster, skribent av nyhetsbrev och text till hemsidan, kommunikatör, förvaltare och vidareutvecklare av grafisk profil, förbereder rapporter till publicering, admin-frågor, organisatör och samordnare av större och mindre events, ansvarar för tabeller och figurer, utvärderingar.

Genomför enkätundersökningar från ax till limpa eftersom jag har vana och kunskap om insamling och bearbetning av kvantitativ data.

Representerar FoU Nordväst i SKRs nationella ISU-nätverk och andra lokala nätverk.

Kunskapsspridning och begripliggörarande av kunskap i form av tabeller, figurer och illustrationer.

 


Publikationer utanför FoU Nordväst:

Medförfattare till:

  • Socialstyrelsen (2012). Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning – Utvärdering av statsbidrag under åren 2009–2011.
  • Socialstyrelsen (2013). Utvärdering av försöksverksamheter i kommuner – Individual Placement and Support, individanpassat stöd till arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning.
  • David Matscheck, Katarina Piuva, Lisbeth Eriksson & Martin Åberg (2018): The Coordinated Individual Plan – is this a solution for complex organizations to handle complex needs?, Nordic Social Work Research