Publikationer

Barn, unga & familj
_Kartläggning av barnfamiljer i akut hemlöshet i Ekerö, Järfälla, Sollentuna, Sundbyberg, Upplands-Bro och Upplands Väsby

Dokumentation av uppdraget

Kartläggningen av barnfamiljer i akut hemlöshet, med särskilt fokus på barnen, i nordvästkommunerna genomfördes under två veckor våren 2019. För att ingå i kartläggningen skulle familjen vara akut hemlös under mätperioden. Socialsekreterare eller andra professionella besvarade enkäterna utifrån sin kunskap om familjerna och FoU Nordväst sammanställde resultatet. Två seminarier har genomförts, ett med de berörda kommunernas kontaktpersoner och ett som var öppet för intresserade.
Kartläggningen omfattar 123 barn i 53 familjer i Ekerö, Järfälla, Sollentuna, Sundbyberg, Upplands-Bro och Upplands Väsby kommuner.