Basutbildning BoU

Uppdrag inom Barn, unga & familj

Om Basutbildning BoU

Nordvästkommunerna anordnar gemensamt en basutbildning för nya socialsekreterare inom Barn- och ungdomsvården.

Utbildningen riktar sig till de med mindre än ett års erfarenhet av arbete som socialsekreterare med barn och unga.

Innehållet i utbildningen utgörs av de områden som socialsekreterare som arbetar med barn och unga bör ha särskild kunskap om.

FoU Nordväst har samordningsansvar för basutbildningen.


 

Kontaktperson

Sofi From

Utredare

 

Dokumentsamling för Basutbildning BoU


De resterande tillfällena av basutbildningen är inställda p.g.a. covid-19. 


Lathund för arrangörskommun

Rutiner för Basutbildning BoU

Powerpointpresentationer från utbildningstillfällena


Tema 5

Barns delaktighet och samtal med barn