Publikationer

Barn, unga & familj
Ensamkommande barn och ungdomar - ett longitudinellt perspektiv

I denna rapport presenteras en studie som handlar om hur ensamkommande barn och ungdomars livssituation utvecklas över tid under deras första år i Sverige. Studien är en fortsättning på det forskningsprojekt som redovisades i rapporten Ensam och flyktingbarn—barnet och socialtjänsten om den första tiden i Sverige (Forskningsrapport 2012:1). I föreliggande studie har forskargruppen fortsatt att följa 17 av de 28 barn och ungdomar som deltog i forskningsprojektets första del. I studien har även ytterligare ungdomar intervjuats om sin livssituation ur olika aspekter. Fokus i rapporten ligger på de barn och ungdomar som har deltagit i båda studierna för att lyfta fram det longitudinella perspektivet. Studien belyser barnens och ungdomarnas livssituation över tid bl.a. avseende frågor om identitet, tillhörighet, förhållningssätt och stöd.