Uppdragsarkiv

Här samlar vi avslutade uppdrag

Socialtjänstens arbete med personer som lever under hedersrelaterat våld och förtryck


Läs mer

Min utredning och kontakt med socialtjänsten


Läs mer

Soc för unga


Läs mer

pratamedbarn.nu


Läs mer

Hembesöksprogrammet i Järfälla


Läs mer

Processtöd för skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård


Läs mer

Socialtjänsten under Coronakrisen


Läs mer

Kontaktfamiljer


Anna Gärdegård

Läs mer

Barnfamiljer i akut hemlöshet - kartläggning i nordväst


Martin Åberg & Agneta Berntell Mönefors

Läs mer

Hembesöksprogrammet


Omar Ahmed, Palle Storm & Anna Gärdegård

Läs mer

Benchmarking - Rätt till tillfälligt boende


Henrik Karlsson & Maria Bennich

Läs mer

Samverkan Tureberg och Edsberg


Tore Svendsen

Läs mer

Ökat brukarinflytande i Solna stad


Maria Bennich & Martin Åberg

Läs mer

FINSAM - Fördjupad målgruppsinventering av nyanlända med försörjningsstöd


Martin Åberg

Läs mer

Uppföljning av chefer och gruppledare i ett förändringsarbete


Maria Bennich & Gunilla Avby

Läs mer