Uppdragsarkiv

Här samlar vi avslutade uppdrag

Socialtjänsten under Coronakrisen


Läs mer

Kontaktfamiljer


Anna Gärdegård

Läs mer

Barnfamiljer i akut hemlöshet - kartläggning i nordväst


Martin Åberg & Agneta Berntell Mönefors

Läs mer

Hembesöksprogrammet


Omar Ahmed, Palle Storm & Anna Gärdegård

Läs mer

Benchmarking - Rätt till tillfälligt boende


Henrik Karlsson & Maria Bennich

Läs mer

Samverkan Tureberg och Edsberg


Tore Svendsen

Läs mer

Ökat brukarinflytande i Solna stad


Maria Bennich & Martin Åberg

Läs mer

FINSAM - Fördjupad målgruppsinventering av nyanlända med försörjningsstöd


Martin Åberg

Läs mer

Uppföljning av chefer och gruppledare i ett förändringsarbete


Maria Bennich & Gunilla Avby

Läs mer