Publikationer

Barn, unga & familj
Jämförelse av arbetsbelastningen inom Barn och unga i nordvästkommunerna 2014

Den här FoU-rapporten syftar till att stödja beslutsfattare i arbetet med att formulera långsiktiga strategier för att hantera förändringar av arbetsbelastning inom BoU-området.