Publikationer

Barn, unga & familj
Resultat från systematisk uppföljning av barns upplevelser i familjehemsvård – exemplet UBU-F

Datamaterialet består av samtliga uppföljningar avseende barn äldre än sju år som rapporterats in till UBU-F senast 2017-02-28 och som avser perioden 2013-01-01 till och med 2015-12-31. Enkäter utan barnintervju exkluderades dock. Totalt består stickprovet således av 122 enkäter.