Publikationer

Barn, unga & familj
Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar - erfarenheter från Stockholms län

Denna rapport utgör en delpresentation av ett större forskningsprojekt som har bedrivits i samarbete mellan forsknings- och utvecklingsenheterna FoU-Nordost, FoU-Nordväst och FoU-Södertörn i Stockholms län med stöd av medel från Europeiska flyktingfonden. Den första delen av forskningsprojektet redovisades i rapporten Ensam och flyktingbarn – barnet och socialtjänsten om den första tiden i Sverige (Backlund, Eriksson, von Greiff & Åkerlund 2012). Denna rapport behandlar ensamkommande barns livssituation och socialtjänstens arbete med dessa barn och ungdomar under deras första tid i Sverige.