Publikationer

Barn, unga & familj
Familjepoolen

Den här utvärderingen har genomförts vid FoU-Nordväst på uppdrag av socialtjänsten i de fem
kommuner – Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna och Sundbyberg – som inrättat Familjepoolen
som ett projekt. Avsikten med att gå samman i en gemensam ”pool” var att rekryteringen av
familjehem och kontaktfamiljer skulle bli mer effektiv och att man behöver hitta ”nya” familjer,
som bland annat bor närmre de egna kommunerna.
För datainsamling och sammanställning av teoretiska utgångspunkter svarar fil mag Martina Lif
Uddenfeldt. Johan Sellvall, socionompraktikant från Institutionen för Socialt Arbete/Socialhögskolan
vid Stockholms Universitet, svarar för databearbetning och sammanställning av
avsnittet om familjehemmen. Ann Palm svarar förutom för det övergripande ansvaret, för
utvärderingsdesign och sammanställning av rapporten i sin helhet.