Publikationer

Barn, unga & familj
Ungdomskonsulenterna i Sollentuna - En utvärdering av verksamheten

2009 uppmärksammade socialkontoret en ökning av antalet anmälningar om missbrukande ungdomar, bl.a. fördubblades antalet narkotikarelaterade anmälningar till  socialtjänsten. Socialkontoret ville stärka arbetet med målgruppen och ansökte och fick av länsstyrelsen i Stockholms län medel för att ”projektanställa två kvalificerade kontaktpersoner/casemanagers”. De kvalificerade kontaktpersonerna skulle ha ett nära samarbete med både Sollentuna beroendemottagning, skolan, socialkontorets fältverksamhet, Företagspraktiken för ungdomar och externa samarbetspartners så som BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) och Maria Ungdom.