Publikationer

Barn, unga & familj
Utveckling av stöd till familjer där föräldrarna är i stark konflikt

FoU-Nordväst fick i januari 2009 en förfrågan om att medverka i ett utvecklingsarbete med
socialtjänstens individ- och familjeomsorg i Ekerö kommun. Detta utvecklingsarbete rör
socialtjänstens arbete med familjer där föräldrarna är i stark konflikt med varandra.
Socialtjänstens medarbetare i Ekerö uppskattar att cirka hälften av de föräldrar som är aktuella
vid sektionen för barn, ungdom och familj, har en svår konfliktsituation. Inte alla dessa
familjer tillhör emellertid sådana familjer, där socialsekreterarna bedömer att föräldrarnas
konflikter går utöver det ”vanliga”, till exempel vid separation eller andra livskriser. Här rör
det sig mer om situationer där föräldrarna dessutom agerar kraftfullt – inte bara mot varandra
utan också mot socialtjänstens personal – och inte uppfattas vara mottagliga för det
föräldrastöd socialtjänsten vanligen erbjuder. Inte sällan kommer socialtjänsten i kontakt med
dessa familjer i ett sent skede, det vill säga när konflikterna mellan föräldrarna eskalerat och
blivit svåra att arbeta med.