Publikationer

Barn, unga & familj
Att förankra MST - Om förväntningar och farhågor kring ett behandlingsprogram för ungdomar i tre nordvästkommuner.

När Upplands Väsby kommun beslutade att starta ett så kallat MST-team var det inte så
många som visste vad det egentligen innebar. FoU-Nordväst blev emellertid ganska snart
inkopplade för att medverka i en utvärdering av projektet. Multi Systemic Treatment, MST,
är ett behandlingsprogram som riktar sig till familjer med ungdomar som uppvisar svåra beteendestörningar.
Det utvecklades vid Medical University i Charleston, South Carolina, i slutet av 1970-talet.
Programmet karakteriseras av en fast struktur samt ett nära samarbete mellan
socialarbetare, skola, polis och andra samhälleliga instanser som har kontakt med de berörda ungdomarna.
Behandlingsarbetet sker påhemmaplan och bygger främst på Bronfenbrenners socialekologiska modell samt på studier
av orsaksmodeller kring kriminalitet och missbruk. Grundidén är således att föräldrar och alla vuxna runt omkring
den unga ska engageras för atttydliggöra ramarna för vad som betraktas som acceptabelt beteende. Målet är enligt
ursprungsprogrammet att uppnå förbättring, att den unga personen ska skolka mindre, snatta
mindre och/eller minska sitt missbruk.