Publikationer

Missbruk och beroende
Adrian

Arbete med unga vuxna missbrukare i öppenvård.

Utvärdering av ett utvecklingsprojekt i Sollentuna.