Publikationer

Missbruk och beroende
Boendestöd för personer med missbruk

Sollentuna kommun sökte och tilldelades medel från Länsstyrelsen under två år för att genom
en projektverksamhet utveckla och genomföra boendestöd till personer med tungt missbruk.
Syftet med boendestödet var att slussa ut deltagare i projektet till försökslägenheter eller till
egna bostäder.