Publikationer

Missbruk och beroende
Professionens perspektiv på arbetet med klienter inom kommunal missbruksvård

Under 2014 resulterade samarbetet i två temadagar – en Inspirationsdag samt en dag som
enbart handlade om samsjuklighet. Nätverket bidrog med förslag på teman för dessa
temadagar. FoU:s åtagande var att ansvara för de praktiska arrangemangen såsom kontaker
med föreläsare, bokning av lokal, formulering av inbjudan, anmälningslänk, utskick till
kommunerna och så vidare. Syftet med den här rapporten är främst att förmedla professionens
perspektiv på kommunalt missbruksarbete. Vilka faktorer anser de haft betydelse för personer
som tagit sig ur alkohol och narkotikamissbruk? Vad behöver utvecklas?
Förhoppningsvis kan sammanställningen inspirera till fortsatta diskussioner i kommunerna.