Publikationer

Missbruk och beroende
Return - utvärdering av en öppenvårdsverksamhet för missbrukare i Sundbyberg

Return startade som ett projekt med inriktning på unga missbrukande och kriminella män, för att senare ändra målgrupp till vuxna missbrukande män och kvinnor. I och med förändringen av målgrupp kom Return att bli ett strukturerat öppenvårdsprogram om åtta veckor med ett tydligare innehåll och med tydligare yttre ramar. Verksamheten permanentades 2000. De metoder som huvudsakligen används i behandlingen utgår ifrån 12-stegsbehandling och kognitiv beteende terapi.