Publikationer

Missbruk och beroende
Struktur och utveckling

Strategi för implementering av Avsiktsförklaringen om ökad kvalitet och samordning i FoU-samarbetet mellan landstinget och socialtjänsten i Stockholms län

Avsiktsförklaringen finns och är ännu så länge att betrakta som en viljeinriktning en önskan om samverkan under mer strukturerade former. Viktig information som framkommit vid intervjuerna är att det finns en vilja till att utveckla samverkan. Vad blir då nästa steg?