Publikationer

Försörjningsstöd och arbetsmarknad
Igen och igen… - en rapport om dem som ombesöker socialtjänsten för att ansöka om ekonomiskt bistånd

Det här praktikerprojektet handlar om personer som återbesöker socialtjänsten för att ansöka om ekonomiskt bistånd, så kallade ombesökare. Studien genomfördes i Järfälla kommun. En profil skapades av den vanligaste ombesökaren genom att abstrahera information från socialregistret. Det vanligaste försörjningshindret bland ombesökare var arbetslöshet. Flera ombesökare var också kvinnor med barn, medan andra var män under 40 år. Utrikes födda var överrepresenterade. Särskilda insatser kan behövas för att minska antalet ombesökare. Forskningen kan behöva rikta uppmärksamhet mot att det finns personer som återkommande har tillfälliga försörjningshinder.