Publikationer

Försörjningsstöd och arbetsmarknad
När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då?

Målgruppen för Jobbcenter i de bägge kommunerna är personer som söker försörjningsstöd
på grund av arbetslöshet. Ett gemensamt krav är att personen ska vara inskriven hos Af.
Bägge kommunerna säljer även platser i verksamheten till Af och samarbetar i viss mån med
Försäkringskassan vid behov.