Publikationer

Försörjningsstöd och arbetsmarknad
Unga vuxna - Aktuella inom socialtjänstens Försörjningsstödsenheter

Syftet med den här rapporten har varit att belysa samspelet mellan strukturella förändringar i
samhället och dess konsekvenser för olika grupper i samhället. Fokus har varit unga vuxna
aktuella inom socialtjänstens försörjningsstöd. För 40 år sedan fanns inte begreppet unga
vuxna och tröskeln mellan grundskola, gymnasieskola och arbetsliv var näst intill obefintlig.
Om man var skoltrött fanns det alternativ. Det fanns många okvalificerade arbeten och det var
möjligt att få tag på en bostad även om man var ung (Arnsvik, 2011). Sedan 1970-talet har det
svenska samhället förändrats avsevärt. Under 1990-talet i samband med den ekonomiska
krisen tvingades näringslivet, staten, landstinget och kommunerna att se över sina
verksamhetsområden. Följden av översynen inom näringslivet blev att många okvalificerade
arbeten försvann. Även inom de offentliga verksamheterna genomfördes omstruktureringar.
Parallellt med förändringarna skapades successivt utbildningssamhället. Arbetsuppgifterna
inom många områden blev alltmer komplexa och kvalificerade. Idag krävs minst avslutat
gymnasium för att få arbete.