Publikationer

Försörjningsstöd och arbetsmarknad
Arbetsmarknadsprogram i nordvästkommunerna.

I denna publikation redovisas en kartläggning av kommunala arbetsmarknadsprogram i
Nordvästkommunerna. Ambitionen har varit att redovisa de program som har anknytning till
socialtjänsten.