Publikationer

Socialpsykiatri
Deltagarna vid Solstråket verkstad i Solna – en intervjuundersökning.